พลังจิตภายในตัวมนุษย์ ขุมทรัพย์มหาศาล เปลี่ยนชีวิตรวดเร็ว I วิทยาศาสตร์กับชีวิตคนขับเคลื่อน โดย จิตใต้สำนึก (unconscious mind) 95% …

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *